Tagged: cookies

Reklama 0

Ako si zablokovať reklamu.

4.5/5 (4) Pozerám YouTube, počúvam hudbičku a do toho vreskot: „Heeej pozemšťan“.  220V. 😈  Zlá reklama nie je reklama!  Zvuk a obraz vyvoláva pocit (→Neuromarketing) a pri tom zelenom som sa zdula tak, že...

Potrebujem informovať o Cookies ? 1

Potrebujem informovať o Cookies ?

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.